Motto společnosti

Realizace

 

Realizace zahrad a celkově komplexní řešení ozelenění soukromých či veřejných objektů provádíme již přes 20 let. Za tu dobu jsme získali spoustu pozitivních referencí, ale především zkušeností, ze kterých čerpáme při dalších realizacích.

Poskytujeme tzv. „realizace ozelenění na klíč“. Jedná se o proces, při kterém je realizace prvně navrhnuta, po schválení návrhu přichází samotná realizace projektu a nakonec je možné dohodnout pravidelnou údržbu. Zákazníci si ovšem mohou jednotlivé procesy objednat samostatně. Mimo to, nabízíme mnoho dalších zahradnických služeb.

Každá realizace zeleně by měla být předem promyšlená akce s ohledem na budoucí estetiku a užitkovost. Zda je navržení zeleně správné či nikoliv se kolikrát pozná až po delším čase. Každému projektu proto věnujeme individuální přístup pro zasazení zeleně do kontextu s okolním prostředím a ohledem na účel, pro který je tvořena.  Nebojte se proto zavolat o pomoc odborníka s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Realizace jsou projektovány majitelem firmy Radkem Janků, který má na starosti hladký průběh realizace a průběžnou komunikaci se zákazníkem až do předání hotového projektu.