Motto společnosti

Návrhy zahrad

 

Návrhy řešení ozelenění provádíme před realizací projektu nebo i samostatně. Návrh slouží především k lepšímu porozumění zadání a vyjasnění si představ budoucího stavu obou stran. Návrh je výchozím bodem pro samotnou realizaci.

Nabízíme:

♦  Výběr vhodných rostlin a jejich rozmístění v prostoru

♦  Návrh ozelenění interiérů

♦  Návrh ozelenění soukromých, firemních a veřejných objektů
 

Při sestavování návrhu klademe důraz na rozvržení prostoru budoucí zahrady s návrhy a umístěním zahradních prvků, (jezírko, bazén, dětské hřiště aj). Přitom vždy vycházíme z toho, že navržená úprava zahrady harmonizuje s domem a okolním prostředím. Při návrhu vždy vycházíme z požadavků zákazníka, které doplníme o vlastní nápady, doporučení a odborné znalosti a zkušenosti.

Cena  návrhu je individuální, záleží na jeho rozsahu a složitosti.