Motto společnosti

Údržba zeleně

 

Údržba zahrady by se měla provádět pravidelně, nejlépe 2x do roka a to na začátku a na konci zimy. Pravidelnou a správnou údržbou zamezíte nezdravému vývoji rostlin nebo jejich úhynu. Správná údržba vám pomůže zvýšit zdraví a růst vašich rostlin a zlepšuje celkovou estetiku zahrady. Údržbu zeleně poskytujeme pro soukromé zahrady, firmy nebo veřejné objekty.
 

Při údržbě provádíme:

♦  Odborný řez stromů a keřů

♦  Výchovný, udržovací a zmlazovací řez dřevin

♦  Odplevelení (mechanické nebo chemické)

♦  Sečení a ošetřování trávníku

♦  Údržba, obnova a odplevelení travnatých ploch

♦  Statické zajištění (vazba) korun

♦  Likvidace náletových dřevin

♦  Přihnojení rostlin

♦  Chemická likvidace invazních druhů rostlin – více

♦  Zazimování zeleně

♦  Likvidace zahradního odpadu

♦  Kácení stromů a frézování pařezů

 

Cena se odvíjí dle velikosti objektu, nutnosti použité techniky, počtu úkonů a hodin. Stanovuje se tedy individuálně pro každého našeho zákazníka.